Ποια είναι η ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια ενοικίασης αυτοκινήτου;

Η ελάχιστη χρέωση ενοικίασης είναι η τιμή της 1 ημέρας (24 ώρες). Συνεπώς μπορεί κανείς να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο ακόμη και για 1 ώρα αλλά στην ημερήσια τιμή.


Η μέγιστη διάρκεια μικροενοικίασης είναι 60 ημέρες. Μετά την περίοδο αυτή το όχημα θα πρέπει για επιστραφεί στη europ rent a car. Εναλλακτικά η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης για μεγαλύτερη διάρκεια με τιμή ανά μήνα. Για να λάβετε προσφορά μηνιαίας ενοικίασης επικοινωνήστε μαζί μας.